Det nya svarta kalle  

Kundundersökning som ger resultat – prova NKI

Att stå kunderna så nära som möjligt, och näst intill kunna läsa deras tankar är en nyckel till försäljning. Det finns olika sätt att kommunicera med, samt undersöka vad kunderna vill ha och hur de tänker. Ett enkelt och grundläggande sätt är NKI, Nöjd Kund Index, där man kan få svar på hur kunderna uppfattar verksamheten.

Mäta NKI

NKI, eller CSAT, Customer Satisfaction Score, är ett vanligt mått som baseras på tre grundläggande frågor med svarsalternativ som poängsätts. Om du har tillgång till en digital plattform kan du genomföra denna kundundersökning digitalt. Flera företag tillhandahåller dessa plattformar och en av de mest framstående plattformarna för din kundundersökning är ungapped.se

Ungapped.se är en suverän digital plattform som byggts specifikt med inriktning mot expanderande företag som vill utveckla något i sin verksamhet, utföra olika typer av kundundersökningar eller andra betydelsefulla digitala tjänster. Det är ett kundundersökningsverktyg som både är praktiskt och lätt att använda – det spar dessutom tid och pengar.

Undersökningsverktyg på ungapped.se

Undersökningsverktyget på plattformen är utformat så att man inte behöver några programmeringskunskaper för att använda det. Du kan formulera din inriktning och skapa den enkät som passar ändamålet. Du designar fritt eller använder en av de mallar som finns. Kundundersökningen kan skickas per automatik och man kan därefter se statistik på hur kunderna har svarat.

Men du kan göra mycket mer på denna plattform som är en superladdad digital plattform för all sorts kommunikation. Det finns mallar för det mesta, som kan hjälpa dig om du inte vill skapa eget. Ungapped.se har också ett team som du kan dra nytta av om du behöver hjälp, support eller diskutera en lösning med någon. Du kan också få support om du vill utveckla dig själv till digital kommunikatör.

Flera tjänster på ungapped.se

På Ungappeds plattform kan du skapa och skicka email-kampanjer med hjälp av mallar och bilder som du kan forma utifrån ditt eget varumärke. Du kan skapa sms-utskick på ett effektivt sätt och planera engagemangen till olika tidpunkter, exempelvis före och efter ett event. Fördelen med plattformen är att man kan skapa automatiserade events som ”sköter sig själva” löpande vilket sparar tid och är effektivt.