Analog eller digital ivadmin  

Generationernas med- och motspelare

Historien har fått sin beskärda del av generationsklyftor. Det här har på ett tämligen fascinerande sätt även gått hand i hand med den banbrytande teknik vi hela tiden utsatts för. Det har utan omsvep blivit ett slags signum att det i alla lägen är den yngsta generationen som påverkas mest. Det har handlat om såväl Rock´N Roll musiken som Radio och Tv. Dessa djävulens påfund skulle dels förstöra den yngre generationens hjärnor men även göra densamma till sämre samhällsmedborgare. Det här har egentligen gjorts utan direkt alternativt relevant forskning vilket i sin tur medfört ett slags falskt belägg för denna tes. Så här har med andra ord alltid den bisarra verkligheten sett ut.

Det är inte bara det senaste decenniets teknikrevolution som påverkat samt påverkats av olika generationer. Den stora skillnaden mellan tidigare teknikutvecklingar är den otroliga tillgängligheten och att exempelvis den smarta mobiltelefonen är något gemene man i stort sett bär med sig dygnet runt. Det här kunde exempelvis inte genomföras med en TV-apparat.

Den största utmaningen ligger fortfarande hos de äldre generationerna som trots allt bär ansvaret för hur de nästkommande årgångarna formas.

Barn kommer alltid göra som de vuxna gör, inte som de blir tillsagda att göra.