Det nya svarta kalle  

Teknik som skyddar mot brand

Genom historien finns otaliga exempel på förödande eldsvådor som i vissa fall till och med har förstört stora städer och skogar. Även om det inte är möjligt att undvika alla bränder finns det mycket som kan göras i förebyggande syfte. Genom att använda den senaste tekniken går det att skydda mot brand i stor utsträckning.

Vid nybyggnationer och ombyggnationer av fastigheter är det viktigt att se över byggnadens säkerhet. Det kan handla om alltifrån att säkerställa att det finns skyltar för nödutgångar till att byggnadens material ska vara brandtåligt. För att vara säker på att brandskyddet är i sin ordning är det viktigt att rätt kompetens används. Briab erbjuder bland annat brandskyddsprojektering av byggnader och om du är intresserad av våra tjänster kan du läsa mer om oss här.

Teknik för brandskydd

Tack vare den tekniska utvecklingen har brandskyddet ständigt förbättrats. Att skydda mot brand handlar både om att undvika brand och att snabbt kunna släcka en brand innan den hinner sprida sig. Mardrömsscenariot är en kraftig brand som tar flera veckor att släcka och som leder till att människor måste fly från sina hem. När en enorm skogsbrand spreds förr i tiden var ofta det enda sättet att bekämpa den att låta den brinna ut och upphöra av sig själv. Tack vare modern teknik går det idag att bekämpa även stora bränder mycket mer effektivt. Genom att använda flygplan, helikoptrar och brandbilar på marken går det att hejda även en stor brand. Självklart är det inte alltid lätt men trots allt betydligt enklare än innan dessa tekniska hjälpmedel uppfanns.

Enkla tips för brandskydd i hemmet

Om du bor i ett flerfamiljshus är det svårt att ha kontroll på byggnadsmaterial och om elledningarna är säkra. Det finns dock en hel del teknik som du kan använda dig av för att förbättra skyddet mot brand i ditt eget hem. Bland annat är det viktigt att se till att det finns fungerande brandvarnare i alla rum. Testa dem regelbundet och byt batterier så att du vet att de gör sitt jobb om olyckan skulle vara framme. Brandsläckare och brandfilt är ytterligare två saker som är viktiga att ha hemma. Tänk på att förvara dem så att de är lättåtkomliga. Undvik oseriösa tips om hur du ska släcka bränder utan lyssna på råd från erfarna brandmän och experter inom brandskydd.

Har du ett eget hus kan du också se över om det går att bygga om så att du förebygger en eventuell brand. Det kan till exempel handla om att byta ut brandfarliga elkontakter och elledningar. Om du är osäker på hur brandsäkert ditt hus är kan det vara en bra idé att kontakta ett företag som är expert på att göra denna typ av besiktningar. Funderar du på att renovera eller att sälja huset är det en bra tid att passa på att se över och anpassa säkerheten i hemmet.