Det nya svarta ivadmin  

En kontinuerlig process

Hur teknik framställs och används är i ständig utveckling. Det som var facit igår behöver nödvändigtvis inte vara det idag. Det här är ingenting gemene man går runt och tänker på dagligen utan reflektion skapas först när ett påvisat resultat uppmätts. Det är samtidigt just det här som också gör själva begreppet i sig aningen tvetydligt. Det blir en aning missvisande när tekniken på samma gång både är någonting kort- och långsiktigt. Tekniken är hela tiden i förändring men det märks av först över längre tidsintervaller. Ibland behövs det dessutom en helt ny teknik för att den gamla ska kunna studeras samt analyseras. Det är också här uttrycket att vi inte vet vad vi har förrän det är borta visar sig från sin bästa sida.

Teknik som begrepp kan liknas vid ett godståg vid en järnvägsövergång. Det är oändligt samt verkar inte ha något slut. Återigen går det tillbaka till anpassningsförmågan och hur vi människor ser allting vi idag använder som en självklarhet. Det går inte att blunda för det faktum att tekniken har en stor inverkan på vårt sätt att förhålla oss till gårdagen, dagen samt morgondagen.

Det är även här den analoga och digitala tekniken reagerar mot varandra.