Det nya svarta ivadmin  

En ömsesidig övergång

Det senaste decenniets teknikutveckling saknar historiskt sett motstycke. Mitt i allt det här lever vi människor våra liv vilka även på ett eller annat sätt flyter på. Denna process har sett tämligen olika ut beroende på vilken del av världen vi vänder våra blickar mot. Det är framförallt IT-branschen som tagit det största klivet och det är också här världens rikaste företag återfinns. Listorna toppas uteslutande av tech-bolagen där Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet och Facebook utgör elefanterna i sammanhanget.

Det ter sig heller inte särskilt konstigt att den digitala tekniken rusat om den analoga motsvarigheten eftersom i stort sett allt vi idag gör förutsätter någon form av uppkoppling. Samhället är exempelvis utformat av att vi inte ska klara oss utan varken dator, smart mobiltelefon eller surfplatta. Allt det vi till vardags idag genomför är starkt präglat av den digitala tekniken.

Analog samt digital teknik är båda så lika men samtidigt också så olika. De förenas i det avseendet att det är skapat både av och för människor men skiljs åt när det kommer till hur de båda ytterligheterna omsätts i praktiken. Det förstnämnda fungerade som en slags krydda till tillvaron medan den sistnämnda varianten ville gå samma väg till mötes men i slutändan blivit något vi inte klarar oss utan.