Det nya svarta ivadmin  

Flera sidor av samma mynt

Genom historiens gång har teknik både skapats av och för människan. De har ingått en form av beroendeförhållande där det ena inte kan utesluta det andra. Återigen är det här den ack så viktiga planeringsförmågan kommer in i bilden. Den skapar utrymme för ett konsekvent tänkande där en bild av hur morgondagen eller den totalt ovissa framtiden i viss mån skulle kunna se ut. Teknik som begrepp är förmodligen på samma sätt lika gammalt som människan. Det finns olika teorier på vår uppkomst men sanningen är att teknik i olika former började utövas samtidigt som de första stegen togs på denna jord.

En uppdatering skedde i takt med att den industriella revolutionen gick av stapeln. Det här var definitivt ingenting som skedde över en natt utan berodde på en mängd olika faktorer som i sin tur utspelades på ett flertal sätt. Tekniken som vi känner till fick ett lyft och människor kunde med fördel utnyttja den på ett annat sätt än någonsin tidigare. Det här förändrade i sin tur den generella synen på teknik för alltid. Numera var den någonting för alla och som kunde appliceras på många olika områden. Den tidigare så begränsade handlingsförmågan var som bortblåst och en nyare samt mer modern tid kunde gås tillmötes.

Uppfinningar och andra för mänskligheten nya fenomen är till stor del styrt av teknik. Själva uppfinningen i sig är en form av teknik medan användningen och syftet är en annan. Det är även i det här skedet de båda ytterligheterna förenas och bildar det där oundvikliga beroendeförhållandet. Tekniken och människan går hand i hand där en gemensam utveckling sker. Det ena förutsätter det andra och vice versa.