Det nya svarta ivadmin  

En oändlig stege

Teknik kan byggas upp på olika sätt samt består i sin tur av underkategorier vilka även kan grena ut till andra områden. Det är ett slags samlingsbegrepp som egentligen är verksamt överallt. Precis som människan har tekniken i sin helhet en otrolig anpassningsförmåga som på diverse sätt kan utnyttjas. Det kan skapa utrymme för att olika former av problem kan lösas. Det här behöver inte nödvändigtvis betyda ett redan aktuellt område utan kan med fördel även handla om någonting relaterat. Fenomenet kan även appliceras på sådant det inte från början har för avsikt att behandla.

Inom teknik kan både delarna utgöra en helhet och vice versa. Det går inte att till fullo förstå detta begrepp som någon av dessa ytterligheter. Det här förändras dessutom över tid, rum samt situation.

Likt en atom går med andra ord teknik att brytas ner till mindre delar. Hur det här går till kan förhålla sig på ett väldigt varierande sätt. Ibland kan den göra sig påmind i olika handlingar vi genomför men allt som oftast reflekterar inte gemene man särskilt mycket över det. Tekniken finns med som en ständig följeslagare i den återkommande vardagen där mycket utförs utan att särskilt mycket tanke skänks till det. Det gamla goda uttrycket att det går av bara farten kunde inte vara mer sant än i detta fall. Mycket av det vi varje dag genomför tas efterhand för givet vilket i sin tur kan få sina konsekvenser.

Människan är på gott och ont den enda varelsen som kan planera för framtiden. Det här gör sig påmint inte minst inom teknik där förmågan att föreställa sig en handling kan vara av avgörande betydelse. Att överhuvudtaget kunna behärska teknik i såväl tanke som handling skulle inte vara möjligt utan den antecipatoriska planeringen. Den här har paradoxalt nog både skapat förutsättningar för tekniken som vi känner till den men samtidigt också gjort att vi inte heller kan utnyttja den till sin fulla potential. Huruvida planeringen för framtiden i första hand ska tolkas som någonting bra eller dåligt beror till stor del på människan samt hur hen förhåller sig till denna omgivning. Det här kan uppenbara sig på olika sätt beroende på vilket mål tekniken i fråga har. Som bekant kan den mänskliga planeringen oavsett om det gäller teknik eller andra områden både skapa genuin godhet och destruktiv ondska.