Det nya svarta kalle  

Energieffektivisera ditt företag

Det finns endast fördelar med att energieffektivisera ett företag. Motivationen är vanligtvis att minska energikostnader men även omtanke om vår miljö kan vara en drivkraft. Men hur kan ditt företag på ett effektivt sätt minska sin energiförbrukning samt reducera en onödigt stor kostnad?

Ett företag som utför en energikartläggning kan ta reda på hur mycket energi som används i företaget, hur den fördelas och hur mycket som tillförs. Via en kartläggning kan förslag på eventuella besparingsåtgärder uppkomma och hur ditt företag kan förbättra energianvändningen. Syftet är helt enkelt att minska driftkostnaderna samt miljöpåverkan utan att ditt företags verksamhet påverkas negativt. Fördelen är att ett företag har möjlighet att spara en hel del pengar på att utföra en energikartläggning.

Energiarbetet behöver kontinuerligt förbättras och idag finns numera auktoriserade företag som säljer tjänster för energieffektivisering. Förhoppningen är att auktorisation ska bli standard inom branschen eftersom företag behöver kunna lita på att en energikartläggning utförs professionellt och fackmannamässigt. Men att genomföra en energikartläggning är inte alltid tillräckligt för att minska ditt företags energikostnader. Att byta elbolag, efter jämförelse av olika elbolag, för att hitta bästa pris är alltid ekonomiskt fördelaktigt. Hos BytElbolag.se, en oberoende guide online, får du hjälp att byta elbolag. Här kommer du enkelt att kunna byta elbolag, jämföra elavtal samt få marknadens bästa elpriser. Via Byt Elbolag får du hjälp att kunna spara flera tusen kronor per år genom att byta elbolag. Att byta elbolag är enkelt och du kan byta bolag samt teckna nytt avtal direkt på nätet.

Hos vår svenska energimyndighet kan du hitta mycket information om hur du kan energieffektivisera ditt företag. När ditt företag köper in nya tekniska produkter är det viktigt att titta på energimärkningen. Även om dagens produkter är energisnåla kan de olika varumärkena skilja sig åt när det gäller energiförbrukning men med liknande prestanda.

Ett företag kan göra stora vinster med energieffektivisering. Ett företag som minskar sina energikostnader stärker sin konkurrenskraft. En energikartläggning kan minska energikostnaden för ett företag mellan fem till tio procent under två till tre års sikt. När ett företag minskar sin energiförbrukning minskar även företagets känslighet för energipriser som skiftar i kostnad. Nya energieffektivare system är både renare och tystare och tillsammans med bättre belysning samt ventilation förbättras arbetsmiljön. En energieffektivisering kan får oväntade positiva effekter som exempelvis ökad produktivitet samt en minskning av underhållsstopp.

Ett företag som tar ansvar för sin energiförbrukning samt miljön kan stärka sitt varumärke och förbättra sin image. Det innebär att företaget kan öka sin attraktionskraft både som arbetsgivare och för kunder. En annan viktig fördel är att ett företag som proaktivt arbetar med sitt energiarbete kommer att vara rustat för framtida skärpta lagkrav inom energiområdet. Dessutom ställer många kunder idag högre miljökrav eftersom det är en stor del av deras eget varumärke. Ett företag som ansvarar för sitt företags energianvändning kommer säkerligen att vinna marknadsfördelar. Att investera i minskad energiförbrukning samt effektivitet och miljömedvetenhet kommer att stärka ditt företag både ekonomiskt och marknadsmässigt.